Verificări PRAM

Pentru a se evita deteriorarea lor în timp din cauza unor factori cum ar fi: încărcarea excesivă a circuitelor, îmbătrânirea izolațiilor, uzura echipamentelor, coroziune, instalațiile electrice trebuie verificate periodic. De asemenea, conform reglementarilor legale, în vederea prevenirii electrocutării personalului care utilizează instalația electrică și echipamentul de lucru sau a distrugerii aparaturii, se impun o serie de teste periodice.

Aceste verificări cuprind o serie de măsurători cum ar fi rezistența de izolație, rezistența de dispersie a instalațiilor de legare la pamant, curentul de scurtcircuit, continuitatea centurii de împământare, verificarea echipamentelor de protecție.

Măsurători și verificări periodice pentru:

  • Verificări PRAM pentru continuități: racord centură priză de pământ, motoare și tablouri electrice;
  • Verificarea rezistenței de izolație a conductoarelor electrice, impedanță de buclă, curent de scurt circuit;
  • Verificarea aparatelor/echipamentelor de protecție;
  • Verificarea disjunctoarelor diferențiale, rezistența de izolație a carcaselor aparatelor electrice;
  • Măsurători și verificări în vederea PIF a instalațiilor electrice, de încălzire, ventilație și climatizare;
  • Verificări circuite de iluminat;
  • Verificarea echilibrării consumului pe fază;
  • Verificarea continuității și identificarea fazelor;
  • Defectoscopie cabluri cu tensiuni până la 10 kV
  • Eliberări buletine de verificare.

Corectitudinea procedurilor aplicate și relevanța rezultatelor și recomandărilor sunt asigurate atât de profesionalismul personalului implicat cât și de calitatea instrumentelor utilizate.

Fiabilitate. Eficiență. Performanță.

Trei valori stau la baza dezvoltarii unui grup dinamic, orientat spre punerea în practică a celor mai inovatoare idei. Cele trei valori se traduc în obiective ale întregii activități, în soluții tehnice identificate cu migală de echipe de ingineri experimentați și, în ultimă instanță, în proiecte finalizate cu succes.

companion_right

Get In touch

Folosim cookie-uri pentru a vă oferi o experiență de navigare cât mai placută. Continuarea navigării reprezintă acceptul dumneavoastră.