Calitate și inovare

Politicile privind calitatea, sănătatea și securitatea în muncă și mediul sunt integrate într-un sistem unitar, axat pe valorile promovate de grup. Fiabilitatea, ușurința în exploatare a proiectelor realizate, dar și perfomanța economică a acestora, siguranța utilizatorilor, eficiența energetică, siguranța personalului propriu sunt priorități urmărite consecvent.

Parteneriatul cu unii dintre cei mai importanți furnizori de tehnologie la nivel global face ca cele mai avansate produse disponibile să se regăsească în soluțiile pe care le propunem, generând valoare adăugată clienților noștri. Racordarea la tendințele globale, o bună cunoaștere a standardelor și reglementărilor europene și de pe terțe piete ne permit să ne implicăm în proiecte internaționale importante.

Inovarea continuă este o preocupare constantă a echipei CEMS. Procesul este subordonat obiectivelor privind asigurarea fiabilității instalațiilor, îmbunătățirea eficienței și performanțelor acestora. Eficiența energetică și reducerea costurilor de operare prin automatizare reprezintă preocupări majore și direcții de dezvoltare în care am făcut progrese semnificative. Soluțiile puse în practică generează importante reduceri de costuri.

Echipa CEMS s-a construit în linie cu obiectivele companiei. Preocuparea pentru dezvoltarea profesională continuă, la toate nivelurile, reprezintă o garanție a excelenței tehnice și manageriale, transformată în ultimă instanță în servicii și soluții de calitate.

Fiabilitate. Eficiență. Performanță.

Trei valori stau la baza dezvoltarii unui grup dinamic, orientat spre punerea în practică a celor mai inovatoare idei. Cele trei valori se traduc în obiective ale întregii activități, în soluții tehnice identificate cu migală de echipe de ingineri experimentați și, în ultimă instanță, în proiecte finalizate cu succes.

companion_right

Get In touch

Folosim cookie-uri pentru a vă oferi o experiență de navigare cât mai placută. Continuarea navigării reprezintă acceptul dumneavoastră.